Mer säkerhet / Added protection

 Information  Kommentarer inaktiverade för Mer säkerhet / Added protection
nov 192013
 

Server och websystem har fått utökade säkerhetsfunktioner. Bland annat krävs mer komplicerade lösenord, och de administratörer etc som har haft enklare lösen har ombetts att ändra dessa. Vi har även installerat skydd mot så kallade DOS (denial of service) attacker mm. Om någon sajtägare har automatiska system för uppdatering eller kontroll av sajt och märker något problem kan ni kontakta oss via supportformuläret för mer information.

Our server and web systems have received added security measures. All passwords have to have a higher level of complexity and site admins have been requested to change passwords accordingly. Better protection against brute-force and DOS (denial of service) attacks have been installed. Those site admins that are using automated systems for updates or tests, should check on them and report any problems through our support form.

Återgång till gamla inlägg / Rollback of web content

 Information  Kommentarer inaktiverade för Återgång till gamla inlägg / Rollback of web content
okt 312013
 

På grund av en potentiell säkerhetsrisk har vi backat tillbaka inlägg och andra ändringar i webbarna. Ändringar gjorda mellan 20 och 27 oktober kan därför vara borta från webbar på detta system. Det kan därför vara nödvändigt för er att på nytt ladda upp bilder och text till era webbar. Några kunder har också blivit ombedda att ändra sina inloggningar på grund av misstänkt intrångsförsök. Vi har vidtagit extra åtgärder för att minimera risken för olovligt åtkomst till någon av systemets webbar. Vi ber också alla användare att vara noga med sina användarnamn och lösenord, för att ytterligare minska risken för era webbar/data.

Om behöver hjälp eller har frågor om detta använd supportsidan. Fyll i den och skicka in så svarar vi så snabbt vi hinner.

———-

Due to a potential/partial security breach, a rollback has been performed on our system. It could mean that some entries dated between October 20 and October 27 could have been removed from your web. Please re-enter or upload texts and images again in that case. Some clients have also been asked to change/update login credentials due to suspicious activity. We have added new security measures to minimize the risk of unauthorized access to webs on this system. We ask our clients to be careful when handling user credentials to further reduce the potential for misuse.

 

IF have any questions regarding this incident please use our support ticket system and we will get back to you as soon as possible.

Kontaktsida för support / Support tickets available

 Information  Kommentarer inaktiverade för Kontaktsida för support / Support tickets available
mar 012010
 

Om behöver hjälp eller har frågor om CMS hanteringen finns det nu en supportsida. Fyll i den och skicka in så svarar vi så snabbt vi hinner.

To better serve our clients a support ticket system is now avaliable. If you need support or just have a feature request, please fill in a support request and we will get back to you as soon as possible.

Standard plugins / List of available plugins

 Information  Kommentarer inaktiverade för Standard plugins / List of available plugins
dec 142009
 

Denna installation av WPMU har följande plugins installerade och tillgängliga för användare och webbar. Vill du veta mer om dom och deras funktion gå till dashboard/plugins. Om du tycker att din sajt behöver funktionen som en plugin erbjuder, aktivera den och ställ in eventuella optioner. Om du får problem med din sajt efter att du aktiverat en plugin kan du alltid gå till dashboard och avaktivera den igen.

Förutom dessa standard plugins används ett antal säkerhetspluggar för att minimera spam och robotar som skräpar ner sajter. För en utförlig lista och beskrivning på alla pluggar etc kan du logga in och leta upp specifikationssidan.

This installation of wordpress has the following plugins avaliable. To find out more about them go to your dashboard/plugins and read about the plugin. If you decide that you want to use the plugin, activate it in dashboard and set the plugins options (if needed). If you have any problem with your site after activating the plugin, go back to your dashboard and deactivate it.

Apart from these plugins some security and anti-spam plugins are in place. For a complete list and description of plugins, please login and go to the specification page.

Akismet (Lägg in din egen API nyckel/Enter your API key to start using it)
Contact Form 7
WP-Cumulus
XML Sitemap Feed

Plugins som testas / currently beeing tested

Dessa plugins testas just nu på denna produktionsplatform. Om och när dom anses stabila och kompatibla flyttas dom upp till listan med standard plugins ovan.
These plugins are beeing tested to see if they are compatible with this multiuser/multiweb isntallation. If and when they are cleared for general use they will be moved up to the “standard plugin” list above.

Google Analytics for WordPress
qTranslate
RS EVENT multiday
Page Links To
Page Protection
Datafeedr Random Ads V2
wordTube

If you have a request for a plugin that you want included in the standard list please make a comment below. If the plugin check out OK we will include it in the standard list of available plugins.

Skapa en egen sajt!

 Information  Kommentarer inaktiverade för Skapa en egen sajt!
nov 012007
 

Starta en web (startaenweb.com, tidigare Först.nu och Forst.nu) används av Envirocom AB som startsida för sin webbplattform. Vi låter dig testa hur enkelt det är att skapa och underhålla sin egen webbsajt. Ta gärna kontakt med oss för mer information om hur du förbättra din kommunikaition.