Webb uppdaterad

 Uppdatering  Kommentarer inaktiverade för Webb uppdaterad
sep 052014
 

Webb systemet har uppdaterats till senaste version (en mindre stabilitetsuppdatering). Även de tillgängliga plugin som finns har uppdaterats att hantera nya versionen. Det borde inte påverka befintliga webbar men vi ber er att gå igenom de webbar ni har och kontrollera om någon sajt har problem. Kontakta via supportsida om ni ser något som verkar konstigt så vi kan ordna det.

Mer säkerhet / Added protection

 Information  Kommentarer inaktiverade för Mer säkerhet / Added protection
nov 192013
 

Server och websystem har fått utökade säkerhetsfunktioner. Bland annat krävs mer komplicerade lösenord, och de administratörer etc som har haft enklare lösen har ombetts att ändra dessa. Vi har även installerat skydd mot så kallade DOS (denial of service) attacker mm. Om någon sajtägare har automatiska system för uppdatering eller kontroll av sajt och märker något problem kan ni kontakta oss via supportformuläret för mer information.

Our server and web systems have received added security measures. All passwords have to have a higher level of complexity and site admins have been requested to change passwords accordingly. Better protection against brute-force and DOS (denial of service) attacks have been installed. Those site admins that are using automated systems for updates or tests, should check on them and report any problems through our support form.

Webb uppdaterad till / Web updated to 3.7.1

 Uppdatering  Kommentarer inaktiverade för Webb uppdaterad till / Web updated to 3.7.1
nov 162013
 

Webb systemet har uppdaterats till version 3.7.1 (en mindre stabilitetsuppdatering). Även de tillgängliga plugin som finns har uppdaterats att hantera nya versionen. Det borde inte påverka befintliga webbar men vi ber er att gå igenom de webbar ni har och kontrollera om någon sajt har problem. Kontakta via supportsida om ni ser något som verkar konstigt så vi kan ordna det.

The web-system has been updated to version 3.7.1 (minor stability update) and all relevant plugins have also been updated to handle the new version. It should not affect current webs, but we ask you to browse through your webs and make sure everything is in order. If you note something not working properly please contact us. We will try to fix any anomalies that may have been caused by the update.

Återgång till gamla inlägg / Rollback of web content

 Information  Kommentarer inaktiverade för Återgång till gamla inlägg / Rollback of web content
okt 312013
 

På grund av en potentiell säkerhetsrisk har vi backat tillbaka inlägg och andra ändringar i webbarna. Ändringar gjorda mellan 20 och 27 oktober kan därför vara borta från webbar på detta system. Det kan därför vara nödvändigt för er att på nytt ladda upp bilder och text till era webbar. Några kunder har också blivit ombedda att ändra sina inloggningar på grund av misstänkt intrångsförsök. Vi har vidtagit extra åtgärder för att minimera risken för olovligt åtkomst till någon av systemets webbar. Vi ber också alla användare att vara noga med sina användarnamn och lösenord, för att ytterligare minska risken för era webbar/data.

Om behöver hjälp eller har frågor om detta använd supportsidan. Fyll i den och skicka in så svarar vi så snabbt vi hinner.

———-

Due to a potential/partial security breach, a rollback has been performed on our system. It could mean that some entries dated between October 20 and October 27 could have been removed from your web. Please re-enter or upload texts and images again in that case. Some clients have also been asked to change/update login credentials due to suspicious activity. We have added new security measures to minimize the risk of unauthorized access to webs on this system. We ask our clients to be careful when handling user credentials to further reduce the potential for misuse.

 

IF have any questions regarding this incident please use our support ticket system and we will get back to you as soon as possible.

Webb uppdaterad till / Web updated to ver 3.7

 Uppdatering  Kommentarer inaktiverade för Webb uppdaterad till / Web updated to ver 3.7
okt 292013
 

Webb systemet har uppdaterats till version 3.7. Även de tillgängliga plugin som finns har uppdaterats att hantera nya versionen. Det borde inte påverka befintliga webbar men vi ber er att gå igenom de webbar ni har och kontrollera om någon sajt har problem. Kontakta via supportsida om ni ser något som verkar konstigt så vi kan ordna det.

The web-system has been updated to version 3.7 and all relevant plugins have also been updated to handle the new version. It should not affect current webs, but we ask you to browse through your webs and make sure everything is in order. If you note something not working properly please contact us. We will try to fix any anomalies that may have been caused by the update.

Webb uppdaterad till / Web updated to 3.6

 Uppdatering  Kommentarer inaktiverade för Webb uppdaterad till / Web updated to 3.6
sep 142013
 

Webb systemet har uppdaterats till version 3.. Även de tillgängliga plugin som finns har uppdaterats att hantera nya versionen. Det borde inte påverka befintliga webbar men vi ber er att gå igenom de webbar ni har och kontrollera om någon sajt har problem. Kontakta via supportsida om ni ser något som verkar konstigt så vi kan ordna det.

The web-system has been updated to version 3.6 and all relevant plugins have also been updated to handle the new version. It should not affect current webs, but we ask you to browse through your webs and make sure everything is in order. If you note something not working properly please contact us. We will try to fix any anomalies that may have been caused by the update.

Web uppdaterad till / Web updated to 3.5

 Uppdatering  Kommentarer inaktiverade för Web uppdaterad till / Web updated to 3.5
dec 132012
 

Webb systemet har uppdaterats till version 3.5. Även de tillgängliga plugin som finns har uppdaterats att hantera nya versionen. Det borde inte påverka befintliga webbar men vi ber er att gå igenom de webbar ni har och kontrollera om någon sajt har problem. Kontakta via supportsida om ni ser något som verkar konstigt så vi kan ordna det.

The web-system has been updated to version 3.5 and all relevant plugins have also been updated to handle the new version. It should not affect current webs, but we ask you to browse through your webs and make sure everything is in order. If you note something not working properly please contact us. We will try to fix any anomalies that may have been caused by the update.

 

Web uppdaterad till / Web updated to 3.4.1

 Uppdatering  Kommentarer inaktiverade för Web uppdaterad till / Web updated to 3.4.1
aug 032012
 

Webb systemet har uppdaterats till version 3.4.1. Även de tillgängliga plugin som finns har uppdaterats att hantera nya versionen. Det borde inte påverka befintliga webbar men vi ber er att gå igenom de webbar ni har och kontrollera om någon sajt har problem. Kontakta via supportsida om ni ser något som verkar konstigt så vi kan ordna det.

The web-system has been updated to version 3.2 and all relevant plugins have also been updated to handle the new version. It should not affect current webs, but we ask you to browse through your webs and make sure everything is in order. If you note something not working properly please contact us. We will try to fix any anomalies that may have been caused by the update.

Web uppdaterad till / Web updated to 3.4

 Uppdatering  Kommentarer inaktiverade för Web uppdaterad till / Web updated to 3.4
maj 282012
 

Webb systemet har uppdaterats till version 3.4. Även de tillgängliga plugin som finns har uppdaterats att hantera nya versionen. Det borde inte påverka befintliga webbar men vi ber er att gå igenom de webbar ni har och kontrollera om någon sajt har problem. Kontakta via supportsida om ni ser något som verkar konstigt så vi kan ordna det.

The web-system has been updated to version 3.2 and all relevant plugins have also been updated to handle the new version. It should not affect current webs, but we ask you to browse through your webs and make sure everything is in order. If you note something not working properly please contact us. We will try to fix any anomalies that may have been caused by the update.