Mer säkerhet / Added protection

 Information  Kommentarer inaktiverade för Mer säkerhet / Added protection
nov 192013
 

Server och websystem har fått utökade säkerhetsfunktioner. Bland annat krävs mer komplicerade lösenord, och de administratörer etc som har haft enklare lösen har ombetts att ändra dessa. Vi har även installerat skydd mot så kallade DOS (denial of service) attacker mm. Om någon sajtägare har automatiska system för uppdatering eller kontroll av sajt och märker något problem kan ni kontakta oss via supportformuläret för mer information.

Our server and web systems have received added security measures. All passwords have to have a higher level of complexity and site admins have been requested to change passwords accordingly. Better protection against brute-force and DOS (denial of service) attacks have been installed. Those site admins that are using automated systems for updates or tests, should check on them and report any problems through our support form.

Webb uppdaterad till / Web updated to 3.7.1

 Uppdatering  Kommentarer inaktiverade för Webb uppdaterad till / Web updated to 3.7.1
nov 162013
 

Webb systemet har uppdaterats till version 3.7.1 (en mindre stabilitetsuppdatering). Även de tillgängliga plugin som finns har uppdaterats att hantera nya versionen. Det borde inte påverka befintliga webbar men vi ber er att gå igenom de webbar ni har och kontrollera om någon sajt har problem. Kontakta via supportsida om ni ser något som verkar konstigt så vi kan ordna det.

The web-system has been updated to version 3.7.1 (minor stability update) and all relevant plugins have also been updated to handle the new version. It should not affect current webs, but we ask you to browse through your webs and make sure everything is in order. If you note something not working properly please contact us. We will try to fix any anomalies that may have been caused by the update.

Webb uppdaterad till / Web updated to ver 3.7

 Uppdatering  Kommentarer inaktiverade för Webb uppdaterad till / Web updated to ver 3.7
okt 292013
 

Webb systemet har uppdaterats till version 3.7. Även de tillgängliga plugin som finns har uppdaterats att hantera nya versionen. Det borde inte påverka befintliga webbar men vi ber er att gå igenom de webbar ni har och kontrollera om någon sajt har problem. Kontakta via supportsida om ni ser något som verkar konstigt så vi kan ordna det.

The web-system has been updated to version 3.7 and all relevant plugins have also been updated to handle the new version. It should not affect current webs, but we ask you to browse through your webs and make sure everything is in order. If you note something not working properly please contact us. We will try to fix any anomalies that may have been caused by the update.