Mer säkerhet / Added protection

 Information  Kommentarer inaktiverade för Mer säkerhet / Added protection
nov 192013
 

Server och websystem har fått utökade säkerhetsfunktioner. Bland annat krävs mer komplicerade lösenord, och de administratörer etc som har haft enklare lösen har ombetts att ändra dessa. Vi har även installerat skydd mot så kallade DOS (denial of service) attacker mm. Om någon sajtägare har automatiska system för uppdatering eller kontroll av sajt och märker något problem kan ni kontakta oss via supportformuläret för mer information.

Our server and web systems have received added security measures. All passwords have to have a higher level of complexity and site admins have been requested to change passwords accordingly. Better protection against brute-force and DOS (denial of service) attacks have been installed. Those site admins that are using automated systems for updates or tests, should check on them and report any problems through our support form.