Återgång till gamla inlägg / Rollback of web content

 Information  Kommentarer inaktiverade för Återgång till gamla inlägg / Rollback of web content
okt 312013
 

På grund av en potentiell säkerhetsrisk har vi backat tillbaka inlägg och andra ändringar i webbarna. Ändringar gjorda mellan 20 och 27 oktober kan därför vara borta från webbar på detta system. Det kan därför vara nödvändigt för er att på nytt ladda upp bilder och text till era webbar. Några kunder har också blivit ombedda att ändra sina inloggningar på grund av misstänkt intrångsförsök. Vi har vidtagit extra åtgärder för att minimera risken för olovligt åtkomst till någon av systemets webbar. Vi ber också alla användare att vara noga med sina användarnamn och lösenord, för att ytterligare minska risken för era webbar/data.

Om behöver hjälp eller har frågor om detta använd supportsidan. Fyll i den och skicka in så svarar vi så snabbt vi hinner.

———-

Due to a potential/partial security breach, a rollback has been performed on our system. It could mean that some entries dated between October 20 and October 27 could have been removed from your web. Please re-enter or upload texts and images again in that case. Some clients have also been asked to change/update login credentials due to suspicious activity. We have added new security measures to minimize the risk of unauthorized access to webs on this system. We ask our clients to be careful when handling user credentials to further reduce the potential for misuse.

 

IF have any questions regarding this incident please use our support ticket system and we will get back to you as soon as possible.

Kontaktsida för support / Support tickets available

 Information  Kommentarer inaktiverade för Kontaktsida för support / Support tickets available
mar 012010
 

Om behöver hjälp eller har frågor om CMS hanteringen finns det nu en supportsida. Fyll i den och skicka in så svarar vi så snabbt vi hinner.

To better serve our clients a support ticket system is now avaliable. If you need support or just have a feature request, please fill in a support request and we will get back to you as soon as possible.